Filter diary
ID Time Member Action Language LangKey New value Old values
13620 22/11/2017 21:40 lehuunam2002 Change ພາສາລາວ extUpdNote3 ແອັບນີ້ສາມາດ​ຍົກ​ລ​ະ​ດັບໂດຍອັດຕະໂນມັດ​ຂຶ້ນເວີຊັນຫຼ້າສຸດ, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ <a href="%s"> ທີ່ນີ້ </a> ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນຍົກລະດັບ. -
13619 22/11/2017 21:39 lehuunam2002 Change ພາສາລາວ extUpdNote2 ແອັບນີ້ຕ້ອງອັບ​ເດດ​ຂຶ້ນເວີຊັນໃຫມ່, ແຕ່ການ​ຍົກ​ລະ​ດັບໂດຍອັດຕະໂນມັດຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນເທື່ອ, ທ່ານພຽງແຕ່ສາມາດ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ຂຶ້ນເວີຊັນ %s ເທົ່ານັ້ນ. ຄລິກ <a href="%s"> ທີ່ນີ້ </a> ເພື່ອດຳ​ເນີນຍົກລະດັບ. -
13618 22/11/2017 21:37 lehuunam2002 Change ພາສາລາວ newVersion_info2 NukeViet CMS ທີ່ທ່ານກໍາລັງ​ໄດ້ໃຊ້ຄວນໄດ້ຮັບການ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ຂຶ້ນເວີຊັນໃຫມ່, ແຕ່ຮຸ່ນທີ່ທ່ານ​ກຳ​ລັງໃຊ້ບໍ່ສາມາດຍົກລະດັບໂດຍກົງ​ຂຶ້ນເວີຊັນຫລ້າສຸດ​ເຊິ່ງ​ພຽງ​ແຕ່ສາມາດຍົກ​ລະ​ດັບ​ສຸດ​ຂີດ​ຂຶ້ນເວີຊັນ %s ເທົ່ານັ້ນ. ກະລຸນາຄລິກໃສ່ <a href="%s"> ທີ່ນີ້ </a> ເພື່ອຍົກລະດັບ -
13617 22/11/2017 21:34 lehuunam2002 Change ພາສາລາວ newVersion_info3 NukeViet CMS ທີ່ທ່ານກໍາລັງໃຊ້ຄວນໄດ້ຮັບການ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ຂຶ້ນເວີຊັນໃຫມ່, ແຕ່ຮຸ່ນທີ່ທ່ານ​ກຳ​ລັງໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ​ຍົກ​ລະ​ດັບໂດຍອັດຕະໂນມັດ​ຂຶ້ນເວີຊັນນີ້. ກະລຸນາຄລິກໃສ່ <a href="%s"> ທີ່ນີ້ </a> ​ເພື່ອ​ເບິ່ງຄໍາແນະນໍາລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ -
13616 22/11/2017 21:31 lehuunam2002 Change ພາສາລາວ newVersion_info1 NukeViet CMS ທີ່ທ່ານກໍາລັງໃຊ້ຄວນໄດ້ຮັບການຍົກ​ລະ​ດັບ​ຂຶ້ນເວີຊັນໃຫມ່. ກະລຸນາຄລິກໃສ່ <a href="%s"> ທີ່ນີ້ </a> ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນຍົກລະດັບ -
13615 22/11/2017 21:30 lehuunam2002 Change ພາສາລາວ get_update_warning_permission_folder ​ຂໍ້​ຜິດ​ພາດ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ສ້າງ​ໂຟ​ເດີ -
13614 22/11/2017 21:29 lehuunam2002 Change ພາສາລາວ autoinstall_error_cfg_type ​ປະ​ເພດ​ແອັບ​ທີ່ຢັ້ງ​ຢືນບໍ່​ໄດ້ -
13613 22/11/2017 21:29 lehuunam2002 Change ພາສາລາວ length_suggest_max ​ຄວນ​ໃສ່​ສຸດ​ຂີດ %s ຕົວ​ອັກ​ສອນ -
13612 22/11/2017 21:28 lehuunam2002 Change ພາສາລາວ autoinstall_error_warning_permission_folder Hostບໍ່​ສາ​ມາດ​ສ້າງ​ໂຟ​ເດີ​ຍ້ອນ safe mod on -
13611 22/11/2017 21:27 lehuunam2002 Change ພາສາລາວ notification_module_auto_deactive Module <strong>%s</strong> ​ໄດ້​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຍ້ອນ​ຂໍ້​ຜິດ​ພາດ -
13610 22/11/2017 21:26 lehuunam2002 Change ພາສາລາວ error_code_1 ທີ່ຢູ່ຂອງຄໍາຖາມທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ກະລຸນາກວດ​ກາ​ຄືນ -
13609 22/11/2017 21:25 lehuunam2002 Change ພາສາລາວ autoinstall_uploaded_num_invalid ​ຈຳ​ນວນ file ໂຄງ​ປະ​ກອບບໍ່​ເໝາະ​ສົມ -
13608 22/11/2017 21:25 lehuunam2002 Change ພາສາລາວ notification_autodel ​ລົບແຈ້ງການ​ແບບອັດຕະໂນມັດຫຼັງເວລາ -
13607 22/11/2017 21:23 lehuunam2002 Change ພາສາລາວ memory_time_usage ​ຄວາມ​ຈຳ: %1$s, ​ເວ​ລາ​ແກ້​ໄຂ:%2$s ວິ​ນາ​ທີ -
13606 22/11/2017 21:22 lehuunam2002 Change ພາສາລາວ install_check_installed ກວດ​ກາວ່າແອັບ​ທີ່​ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕິດຕັ້ງ -
13605 22/11/2017 21:21 lehuunam2002 Change ພາສາລາວ empty_response ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ​ໃດ​​ທັງ​ນັ້ນທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ກັບຄວາມຕ້ອງການນີ້. -
13604 22/11/2017 21:20 lehuunam2002 Change ພາສາລາວ extUpdErrorDownload ​ຂໍ້​ຜິດ​ພາດ​ດາວ​ໂຫຼດ​ຊຸດ​ຍົກ​ລະ​ດັບ -
13603 22/11/2017 21:19 lehuunam2002 Change ພາສາລາວ lang_multi_note ຖ້າທ່ານ​ມີແຜນທີ່ຈະສ້າງ site ຫລາຍພາສາ, ທ່ານຄວນເລືອກຄຸນລັກ​ສະ​ນະນີ້ -
13602 22/11/2017 21:17 lehuunam2002 Change ພາສາລາວ upass_type_simple ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານໄດ້ໃຊ້ແມ່ນລະຫັດຜ່ານທີ່ສາມາດຄາດເດົາງ່າຍ,​ຄວນໃສ່​ລະ​ຫັດ​ທີ່​ຍາກກວ່າ -
13601 22/11/2017 21:15 lehuunam2002 Change ພາສາລາວ autoinstall_note_invaild ​ທີ່​ຕັ້ງ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ -
13600 22/11/2017 21:15 lehuunam2002 Change ພາສາລາວ autoinstall_uploadedfile ​ຂໍ້​ມູນ​ແອັບ​ເມື່ອ​ໄດ້​ອັບ​ໂຫຼດ -
13599 22/11/2017 21:14 lehuunam2002 Change ພາສາລາວ install_check_require ​ກວດ​ກາ​ແອັບ​ບັງ​ຄັບ -
13598 22/11/2017 21:14 lehuunam2002 Change ພາສາລາວ extUpd ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ແອັບ -
13597 22/11/2017 21:13 lehuunam2002 Change ພາສາລາວ manage ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ແອັບ -
13596 22/11/2017 21:12 lehuunam2002 Change ພາສາລາວ unick_type_4 ​ຊື່​ເຂົ້າ​ໃຊ້​ພຽງ​ແຕ່​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້ Unicode,ບໍ່​ມີ​ບັນ​ດາ​ຕົວ​ອັກ​ສອນ​ພິ​ເສດ -
13595 22/11/2017 21:12 lehuunam2002 Change ພາສາລາວ unick_type_2 ​ຊື່​ເຂົ້າ​ໃຊ້​ພຽງ​ແຕ່​ໄດ້​ໃຊ້​ຕົວ​ເລກ ແລະ​ຕົວ​ອັກ​ສອນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ -
13594 22/11/2017 21:11 lehuunam2002 Change ພາສາລາວ upass_type_2 ​ລະ​ຫັດ​ຕ້ອງ​ປະ​ສົມ​ຕົວ​ເລກ ແລະ​ຕົວ​ອັກ​ສອນ, ຮຽກ​ຮ້ອງ​ມີ​ສັນ​ຍາ​ລັກ​ພິ​ເສດ -
13593 22/11/2017 21:10 lehuunam2002 Change ພາສາລາວ upass_type_1 ​ລ​ະ​ຫັດ​ຕ້ອງ​ປະ​ສົມ​ຕົວ​ເລກ ແລະ​ຕົວ​ອັກ​ສອນ -
13592 22/11/2017 21:09 lehuunam2002 Change ພາສາລາວ rewrite_op_mod ​ລົບ​ລ້າງ​ຊື່ module ບົນ url -
13591 22/11/2017 21:08 lehuunam2002 Change ພາສາລາວ popular ​ແອັບ​ທີ່​ນິ​ຍົມ​ໃຊ້​ທົ່ວ​ໄປ -
  Previous page  1, 2, 3, 4 ... 278, 279, 280  Next page
 

   

 

License for content on this site