Filter diary
ID Time Member Action Language LangKey New value Old values
90 08/06/2011 00:52 cepkutusu Change Türkçe upload_otherurl Diğer URL Other URL
89 08/06/2011 00:52 cepkutusu Change Türkçe upload_file Dosya yükle Upload file
88 08/06/2011 00:52 cepkutusu Change Türkçe upload_height Yükseklik Height
87 08/06/2011 00:51 cepkutusu Change Türkçe upload_width Genişlik Width
86 08/06/2011 00:51 cepkutusu Change Türkçe upload_size Boyut Size
85 07/06/2011 20:56 cepkutusu Change Türkçe upload_file_error_invalidurl Geçersiz dosya yolu Invalid path file
84 07/06/2011 20:54 cepkutusu Change Türkçe upload_file_maxsize Dosya izin verilen sınırı aşıyor File exceed the allowed limit
83 07/06/2011 20:53 cepkutusu Change Türkçe upload_create_invalid_filetype Dosya formatı geçerli değil File format is not valid
82 07/06/2011 20:53 cepkutusu Change Türkçe upload_create_too_bigimg resmin boyutu çok büyük resmin boyutu çok büyük
81 07/06/2011 20:53 cepkutusu Change Türkçe upload_create_too_bigimg resmin boyutu çok büyük The size of the image is too large
80 07/06/2011 20:50 cepkutusu Change Türkçe upload_delimg_unsuccess Hata: Dosya silinemiyor! Error: Can not delete file!
79 07/06/2011 20:48 cepkutusu Change Türkçe upload_delimg_success Dosya silme işlemi başarılı ! Delete files successfully !
78 07/06/2011 20:47 cepkutusu Change Türkçe upload_delimg_confirm Dosyayı silmek istediğinizden eminmisiniz Are you sure you want to delete the file
77 07/06/2011 20:45 cepkutusu Change Türkçe upload_manager Yükleme yönetimi Upload Manager
76 07/06/2011 20:44 cepkutusu Change Türkçe uploadError1 Bilgisayarda dosya seç veya URL kutusuna dosya yolu kopyalamanız gerekir You need to select a file on a PC or copy the file path to the URL box
74 07/06/2011 09:38 cepkutusu Change Türkçe search_account Kullanıcı hesabı Member's account
73 07/06/2011 09:38 cepkutusu Change Türkçe account Hesap Account
72 07/06/2011 09:37 cepkutusu Change Türkçe account2 hesap account
71 07/06/2011 09:36 cepkutusu Change Türkçe my_domains Alan adı Domains
70 07/06/2011 09:35 cepkutusu Change Türkçe themeadmin Yönetici teması Administrator theme
69 07/06/2011 09:34 cepkutusu Change Türkçe lang_multi Çoklu dil desteği Activate multi-language
68 07/06/2011 09:33 cepkutusu Change Türkçe site_lang Varsayılan dil Default language
67 07/06/2011 09:33 cepkutusu Change Türkçe keywords_info Virgülle Ayrılınız Separated by commas
64 07/06/2011 09:31 cepkutusu Change Türkçe site_keywords Anahtar kelimeler Keywords
63 07/06/2011 09:31 cepkutusu Change Türkçe disable_site_content Teknik sorunlardan dolayı sitemiz kısa bir süre kapalı kalacaktır! For technical reasons Web site temporary not available. we are very sorry for that inconvenience!
62 07/06/2011 09:30 cepkutusu Change Türkçe disable_content Site kapalı mesajı Message content disable site
61 07/06/2011 09:28 cepkutusu Change Türkçe default_module Varsayılan modül Default module
58 07/06/2011 09:27 cepkutusu Change Türkçe description Blok açıklama Description block
57 07/06/2011 09:27 cepkutusu Change Türkçe addads_description Açıklama Description
56 07/06/2011 09:26 cepkutusu Change Türkçe description Açıklama Description
  Previous page  1, 2, 3 ... 289, 290, 291, 292  Next page
 

   

 

License for content on this site